Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Valtuustoaloite Kuopion Pysäköinti Oy:n erityistilintarkastuksesta 19.12.2011

VALTUUSTOALOITE KUOPION PYSÄKÖINTI OY:N ERITYISTILINTARKASTUKSESTA 

Viite 1:  Kuopion kaupunginvaltuuston kokous 17.08.2009 § 91 / Kuopion Pysäköinti  Oy:n Alatorihankkeen käynnistämispäätös, jossa valtuutettu Kaija Räsäsen  ehdottama ja valtuutettu Erkki Björkin kannattama, asian palautus  lisäselvitystä varten, oli hävinnyt äänestyksessä äänin 54 - 4.

Viite 2: Kuopion kaupunginvaltuuston kokous 26.09.2011 § 72 / Kuopion Pysäköinti  Oy:n rahoitusratkaisu ja Alatori-hankkeen rahoitusratkaisu, jossa valtuutettu  Erkki Björkin ja valtuutettu Kaija Räsäsen ehdottama ja valtuutettujen Raimo  Tuomaisen, Kalevi Kauhasen ja Erkki Palisalon kannattama, asian palautus  uudelleen valmisteltavaksi, hävisi äänestyksessä äänin 48 - 14.

Viite 3: Valtuutettujen Kalevi Kauhasen, Erkki Palisalon, Kaija Räsäsen, Pauli  Ruotsalaisen ja Heidi Komulaisen allekirjoittama valtuustoaloite 26.09.2011  Kuopion Pysäköinti Oy:n rahoitusratkaisun ja Alatorihankkeen  uudelleenvalmistelusta.

Viite 4: Kaupparekisterikysely 16.12.2010 / viimeisin rek. merkintä päivä 25.05.2010  mukaan Kuopion Pysäköinti Oy:n (2064442-8) päävastuullisena  tilintarkastajana toimiva Hellen-Toivanen Paula Tuulikki 05.06.1947, on myös  n. 70 muun yrityksen päävastuullinen tilintarkastaja.

Suomen lainsäädäntöön ja valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus teettää välittömästi Kuopion Pysäköinti Oy:tä koskevan erityistilintarkastuksen vuosilta 2008 - 2011, riippumattomalla, ammattitaitoisella ja luotettavalla tilintarkastusyhteisöllä, esim. Johanna Heikkinen KHT / Ernst & Young Oy:llä.

Kuopiossa  19.12.2011

Kaupunginvaltuutettu
Kapteeni evp.  Kalevi Kauhanen