Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Valtuustoaloite, purkaa päätös - liittää Kuopion Energia Energiameklareihin (19.8.2002)

VALTUUSTOALOITE  KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN PURKAMISEKSI JOLLA KAUPUNGINHALLITUS OIKEUTTI KUOPION ENERGIAN JOHTOKUNNAN LIITTÄMÄÄN KUOPION ENERGIAMEKLARIT OY:N OSAKKAAKSI

Kuopion kaupunginhallitus päätti 11.12.2000 äänin 8-3 oikeuttaa Kuopion Energian johtokunnan tekemään lopullisen päätöksen Kuopion kaupungin liittymisestä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi siten, että osakemerkinnän suuruus on enintään 2 milj. markkaa (n. 0,336 milj. euroa) ja osakemerkintä suoritetaan Kuopion Energian varoista.

Sittemmin Kuopion kaupunginhallitus 5.3.2001 hylkäsi Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan oikaisuvaatimuksen, jossa oli tuotu esiin mm. Energiameklarit Oy:n jo silloin tiedossa ollut pitkään jatkunut huono taloudellinen asema ja heikot tulevaisuuden näkymät, jonka vuoksi Energiameklarit Oy:n osakkaaksi ei pitäisi ryhtyä.

Suomen Asiakastieto Oy:n  29.7.2002 raportista käy ilmi, että 1.5.1996 toimintansa aloittaneella Energiameklarit Oy:llä on kolmena vuotena ollut voitollinen tilikauden tulos, joista voittoa on kertynyt yhteensä 0,069 milj. euroa. Kolmena vuotena tappiota on tullut yhteensä 0,371 milj. euroa, eli tulos kuuden vuoden ajalta (1996-2001) on jäänyt yhteensä 0,302 milj. euroa (-1,8 milj. mk) tappiolliseksi. Riskimittarin mukaan yhtiöllä on suuri konkurssiriski. Vuoden 2001 tunnuslukutiivistelmän mukaan käyttökate on -0,6 %, liikevoitto -0,7 %, sijoitetun pääomantuotto -8,8 %, omavaraisuusaste on vain 0,3 ja muutkin tunnusluvut viestivät yhtiön heikosta tilasta. Energiameklarit Oy ei selviydy selvitystilaan tai konkurssiin joutumisesta ilman osakkeenomistajien oman pääoman tuntuvaa ja nopeaa lisäpanostusta. Ks. Liite, lehtileike / Taloussanomat 10.8.2002.

Vastaavasti kuuden vuoden aikana (1996-2001) tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian, jonka tuloksesta 70-90 % on tullut kaukolämmön ja sähkön siirron monopolitoiminnoilla, nettotulos on ollut yhteensä n. 63 milj. euroa (n. 372 milj. mk) voitollinen. Kuopion Energian nettotulos prosentti sanottuna aikana on ollut 21-28 %, mikä on ollut Suomen energiayritysten ja -laitosten paras, vaikka energian hinnat ovat olleet edullisia. Jos sähkö olisi myyty omakustannushintaan, niin vuosina 1996-2001 nettotulos prosentti olisi ollut vieläkin huikea eli 16-22 %. Kuopion Energian todellinen rahoitustulos kaupungille ko. aikana on ollut n. 72 milj. euroa (n. 431 milj. mk). Kuopio ei siis tarvitse konkurssikypsäksi katsottavan Energiameklarit Oy:n osakkuutta. Päätös liittyä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi on Kuopion ja kuopiolaisten edun vastainen. Energiameklareilla ei ole osoittaa mitään sellaista osaamista mitä Kuopion Energiassa ei hallittaisi tai minkä Kuopion Energia voi hankkia huomattavasti edullisemmin ja Kuopion kannalta katsoen riskittömämmin.

Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus purkaa pikaisesti sanotun Kuopion kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi liittymistä koskevan päätöksensä.

Kuopiossa 19.08.2002

Kaupunginvaltuutettu
Kapteeni evp.  Kalevi Kauhanen