Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastaselitys Korkeinmalle hallinto-oikeudelle 19.09.2007

Kalevi Kauhanen                                                                           VASTASELITYS             
Kuopio                                                                                              19.09.2007

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI


Viitteet:

1. Korkeimman hallinto-oikeuden kirje / Diaarin:o 2137/1/07 / 4.9.2007.
2. Kuopion kaupunginhallituksen lausunto (selitys) 20.08.2007 / 481 § Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 09.07.2007 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.                                                                   

VASTASELITYS VIITTEESSÄ 2 SANOTTUUN KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 20.08.2007 / 481 § ANTAMAAN LAUSUNTOON

  Kaiken sen lisäksi mitä olemme viitteessä 3 mainitussa muutoksenhaussamme 09.07.2007 ja sen liitteinä olevissa asiakirjoissa esittäneet, tuomme julki vastaselityksenä viitteessä 2 mainittuun Kuopion kaupunginhallituksen lausuntoon kunnioittavasti seuraavaa:  
  
  Olemme sanotun muutoksenhakumme kohdassa 4 tuoneet ilmi, että
  energiapäätöksen valmistelijana on toiminut Kuopion    kaupungin  entinen omistajaohjausjohtaja Erkki Karvonen, joka   (lehtitiedon) / oikeuden päätöksen mukaan oli valittu virkaan    laittomin perustein ja että kaupunginhallitus lakkautti Karvosen viran   palvelusuhteen päättyessä 16.01.2007 alkaen. (SS 16.12.2006 ja   16.01.2007)
 
  Lisäyksenä / tarkennuksena sanottuun seuraavaa:
  
  Kuopion kaupunginhallitus valitsi 20.9. 2004 silloisen Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (jäljempänä Kuopas) toimitusjohtaja Erkki   Karvosen sanottuun omistajaohjausjohtajan virkaan ja kaupunginjohto asetti hänet virkaan väliaikaisena 01.01.2005 alkaen, vaikka valitus valinnasta oli tehty.  
 
  Kuopion hallinto-oikeus kumosi 14.2.2006 kaupunginhallituksen valintapäätöksen. Korkein hallinto-oikeus puolestaan hylkäsi14.12.2006 Erkki Karvosen siitä tekemän valituksen päättäen, ettei Kuopion hallinto-oikeuden sanottua päätöstä muuteta.   
  Kaupunginhallitus päätti 15.01.2007 / 40 §, että omistajaohjausjohtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä, eikä siihen nimetä väliaikaista hoitajaa.
 
  Erkki Karvonen yritti vielä palata entiseen tehtäväänsä eli Kuopion Opiskelija- asunnot Oy:n (Kuopaksen) toimitusjohtajaksi. Tällöin Kuopaksen hallitus irtisanoi 09.01.2007 Erkki Karvosen johtajasopimuksen.
 
  Edelleen mainittakoon, että Kuopaksen hallitus on teettänyt erityistilintarkastuksen Kuopaksessa tilikausilta 2002 – 2005 Ernst & Youngilla (raportti 05.10.12.2006) ja jättänyt 22.02.2007 esitutkintapyynnön poliisille sekä täydentänyt vielä esitutkintapyyntöä 31.07.2007.
  Sanotut toimenpiteet koskevat etupäässä Erkki Karvosen toimia hänen toimessaan Kuopaksen toimitusjohtajana.
  (SS 21.1.2007 yht. 2 kpl, SS 24.2.2007 ja SS 27.2.2007)
 
  Myös Valtion asuntorahasto (Ara) on tehnyt alustavan tarkastuskertomuksen ja tehnyt 13.08. 2007 esitutkintapyynnön poliisille, jossa se haluaa poliisin selvittävän Kuopaksen entisen toimitusjohtajan Erkki Karvosen toimia, että onko Karvonen syyllistynyt mahdollisesti rangaistavaan tekoon.

  Lisäksi Valtion asuntorahasto kiinnittää raportissaan 13.8.2007 myös erityishuomiota Kuopaksen Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:ltä ostamaan kiinteistön kauppaan. (SS 21.8.2007 yht. 3 kpl)

  Huomattakoon, että Erkki Karvonen antoi Savon Sanomille virheellistä tietoa, väittämällä, että Kalevi Kauhanen olisi ehdottanut sanottua kiinteistökauppaa.
  Sanotun väärän tiedon lehti joutui oikaisemaan, sillä Kalevi Kauhasta ei ollut silloin vielä edes valittu Kuopaksen hallitukseen. (SS 22.9.2007)   

  Yleisesti arvellaan Erkki Karvosen (sd.) mahdollisesti olleen Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkisen (sd.) ”neuvonantajana” jo vuodesta 1997 alkaen, ”jolloin apulaiskaupunginjohtaja ilmeisesti aloitti Kuopion Energian myyntiin / yhtiöittämiseen / pilkkomiseen tähtäävät puuhailut” (Ks. Viite 3 / LIITE Ku 2. / Kohta 1.2.2.), vaikka Karvosen energia-alan ja kaupallista tietämystä on sanottu ”perin vaatimattomaksi”. 
 
  Valveutuneet kuopiolaiset uumoilevatkin, että apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen, joka jo 1998 oli    ”lahjanomaisesti luovuttamassa” Kuopion Energiaa, pyrkii kaupunginjohtaja Petteri Parosen kanssa - sanotun erityisen sekavan malli 5:n avulla yhtiöittämään Kuopion Energian kokonaan ja sen jälkeen myymään sen kaupungin yhä huononevan ja velkaantuvan talouden pönkittämisen varjolla.

  Aiemmin valituksessamme esitettyyn ja edellä ilmenevään Erkki Karvosen toimintaan viitaten on nähtävä (ks. liitteet), että Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyvien asioiden valmistelu on ollut puutteellista sekä virheellistä ja asian esittely ei ole tapahtunut oikealla ja riittävällä informaatiolla. On katsottava, että päätöksentekijöitä on tavoitehakuisesti harhautettu myös sanotussa päätöksenteossa.

 
Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle
 
  Pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston  päätöksen 20.11.2006 / 112 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut.
  Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määräisi kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet toimenpidekieltoon.

 

 Kalevi Kauhanen       
 Kapteeni evp.                                                                                                                                            Kaupunginvaltuutettu               
Taivaanpankontie 1 C 34          
70200 KUOPIO       
Puh. 017-2828844      
Puh. 041-4368398      
www.kalevikauhanen.fi

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.


LIITTEENÄ

Lehtileikkeitä / Savon Sanomat, yhteensä 10 kpl.