Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastaselitys Korkeinmalle hallinto-oikeudelle 29.03.2007

Kalevi Kauhanen                                                                           VASTASELITYS             
Kuopio                                                                                              29.03.2007

 

Korkein hallinto-oikeus
KUOPIO

 

Viitteet:

1. Korkeimman hallinto-oikeuden kirje / Diaarin:o 3758/1/06 / 7.3.2007.
2. Kuopion kaupunginhallituksen lausunto (selitys) 26.02.2007 / 166 § Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 27.12.2006 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.                                                                   

VASTASELITYS VIITTEESSÄ 2 SANOTTUUN KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 26.02.2007 / 166 § ANTAMAAN LAUSUNTOON

  Kaiken sen lisäksi mitä olemme viitteessä 3 mainitussa muutoksenhaussamme 27.12.2006 ja sen liitteinä olevissa asiakirjoissa esittäneet, tuomme julki vastaselityksenä viitteessä 2 mainittuun Kuopion kaupunginhallituksen lausuntoon kunnioittavasti seuraavaa:  
  
  Olemme sanotussa muutoksenhaussamme tuoneet ilmi, että energiatyöryhmä ja/tai kaupunginhallitus ei ollut tehnyt tai teetättänyt minkäänlaisia hinta- ja tuottolaskelmia esittämästään erityisen sekavasta ns. mallista 5, eikä arvioita ja vertailulaskelmia muihin vaihtoehtoina olleisiin eriyttämismalleihin 1 – 4.

  Valtuutetuilla sekä kuntalaisilla ei siis ollut todellista tietoa mm. siitä, kuinka paljon enemmän Kuopion kaupunki ja kuntalaiset joutuvat maksamaan kaukolämmöstään ja sähköstään mallissa 5, kuin esim. mallissa 1 tai 2. Etenkin juuri näistä sanotuista asioista kaupungin olisi pitänyt tiedottaa sekä kuntalaisille että valtuutetuille.    Lehdissä julkaistut merkityksettömät jutut sekä vasta harvojen   käytössä olevat tai niitä lukevat, internetsivuilla olevat tiedot, eivät   ole sitä tiedottamista mitä lainmukaiselta kuntalaisten vaikutusmahdollisuudelta ja tiedottamiselta vaaditaan ja edellytetään.


Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle
 
  Pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 03.04.2006 / 36 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut.
  Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määräisi kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet toimenpidekieltoon. 

             

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                                     Kapteeni evp.                        

Kaupunginvaltuutettu          
Taivaanpankontie 1 C 34    
70200 KUOPIO       
Puh. 017-2828844       
Puh. 041-4368398     

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.