Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastaus Kuopion hallinto-oikeudelle 28.09.2004

Kalevi Kauhanen                                                                    Vastaus lähetteeseen 2854/04
Kuopio                                                                                      28.09.2004

 

Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 

Viitteet:
1. Kuopion hallinto-oikeus / lähete / 2854/04 / 14.9.2004 / 02322 / 02 / 2100.
2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 23.12.2002  Kuopion hallinto-oikeuteen, Kuopion kaupunginvaltuuston 25.11.2002 / 86 §  päätöksen kumoamiseksi.
 

KUOPION HALLINTO-OIKEUDEN PYYTÄMÄ MIELIPIDE
 
  Vastauksena Kuopion hallinto-oikeuden viitteessä 1 sanottuun tiedusteluun tuomme kunnioittavasti julki seuraavaa:

- Aluksi on todettava, että viitteissä 1 ja 2 sanotut tapaukset eivät millään tavalla liity toisiinsa eivätkä ole keskenään vertailukelpoisia minkäänlaisilla kriteereillä mitattaessa.

Seppo Hannula on valittanut siitä, että hänen tekemää  kansalaisaloitetta Kuopion kaupunginhallitus ei ollut vienyt Kuopion kaupunginvaltuuston käsittelyyn lain edellyttämällä tavalla. Ks. viite 1.

- Me allekirjoittaneet olemme vuodesta 1998 alkaen valittaneet vain ja ainoastaan puolustaessamme Kuopion / kuopiolaisten omaisuutta ja etuja, kuten nytkin valittaessamme Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 25.11.2002 / 86 §. Ks. viite 2.

Edellä olevaan viitaten katsomme, että meillä ei ole mitään tarvetta käydä arvostelemaan Korkeinta hallinto-oikeutta, vaikka ko. päätös olisi katsottava lainvastaiseksi.

  Viitteessä 2 sanottu valituksemme on ollut Kuopion hallinto- oikeudessa käsittelemättä jo lähes kaksi vuotta (yli 21 kuukautta), vaikka 30.12.2003  kiirehdimme (Kauhanen ja Rantala) sen käsittelyä. Koska moinen viivyttely ei ole suotavaa oikeuslaitoksen uskottavuuden ja kansalaisten oikeusturvan kannalta katsoen, pyydämme, että Kuopion hallinto-oikeus käsittelisi valituksemme pikaisesti.
  Lisäksi ilmoitamme, että jos Kuopion hallinto-oikeus hylkää viitteessä 2 sanotun valituksemme, niin tulemme valittamaan asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä käyttämään lisäksi kaikki muut lailliset keinot puolustaessamme Kuopion / kuopiolaisten omaisuutta ja etuja.

  Lopuksi toteamme, että uskomme oikeuslaitokseen on hiipunut. Välillä tuntuu, että Suomessa ei saa oikeutta kuin isolla rahalla tai jonkinlaisella jäsenkirjalla. Virkamieslaitos voi tuottaa mitä vain ja oikeuslaitos ei siihen puutu.

Kalevi Kauhanen                
Kapteeni evp.                 
Kaupunginvaltuutettu                           
Taivaanpankontie 1 C 34             
70200 KUOPIO                
Puh. 017-2828844                
Puh. 041-4368398                

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.

TIEDOKSI

- Korkein hallinto-oikeus
- Eduskunnan oikeusasiamies
- Oikeuskansleri
- Savon Sanomat
- Viikkosavo
- Uutis-Kukko
- Kuopion Kaupunkilehti

Tiedoksiannoissa on liitteenä

1. Viitteessä 1 sanottu Kuopion hallinto-oikeuden lähete 2854 / 04 liitteineen, yhteensä 9 lehteä.
2. Viitteessä 2 sanottu Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan valitus 23.12.2002 ilman liitteitä, yhteensä 12 lehteä.