Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen 07.08.2006

Kalevi Kauhanen                                                                           VASTINE             
Kuopio                                                                                              07.08.2006

 

Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 

Viitteet:                                                                                                                                                                                             1. Kuopion hallinto-oikeuden lähete 2624/06 / 11.7.2006 / 00879/06/2299.                                                                     2. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 03.04.2006 / 36 §.                                                                                                3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 08.05.2006 Kuopion hallinto-oikeudelle. 4. Kuopion kaupunginhallituksen lausunto 03.07.2006 / 372 § Kuopion hallinto-oikeudelle. 

VASTINE VIITTEESSÄ 4 SANOTTUUN KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 03.07.2006 / 372 § ANTAMAAN LAUSUNTOON

Kaiken sen lisäksi mitä olemme viitteessä 3 mainitussa muutoksenhaussamme 08.05.2006 esittäneet, esitämme vastineena viitteessä 4 mainittuun Kuopion kaupunginhallituksen lausuntoon kunnioittavasti seuraavaa:                                                                                                                                                                                                                             1.  Viitaten viitteessä 3 sanotun muutoksenhakumme 08.05.2006 kohtiin 4.3 ja 4.5., niin työryhmän / kaupunginhallituksen esityksen mukaisen päätöksen äänin 47-12 tehneen Kuopion kaupunginvaltuuston päätös ehdotuksen kohdan 1) mukaisesta periaatteesta ei ole valmistelua, vaan lopullinen päätös, jonka periaatteen mukaisesti Kuopion Energian organisaatiota lopullisesti muutetaan, ellei valtuusto muuta päätöstään tai jos Kuopion hallinto- oikeus (tai KHO) ei sitä kumoa.                                                                                                                  

Valtuusto voi muuttaa sanottua päätöstään, jos kaupunginjohtaja esittää muutosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus hyväksyy sen ja esittää sitä sitten valtuustolle.                                                          
Valtuuston päätös 03.04.2006 / 36 § on siis katsottava päätökseksi josta kuntalain mukaan saa tehdä valituksen.                                                                                                                                                                             Kaupunginjohtaja Petteri Parosen esitys 03.07.2006 / 372 §, jonka kaupunginhallitus äänin 8-3 päätti hyväksyä, on katsottava tahalliseksi harhauttamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.   Kaupunginjohtaja Petteri Paronen oli esittänyt kaupunginhallitukselle 15.5.2006 / 274 § Kuopion Energian organisoinnin jatkovalmistelua, jossa ratkaisumalli merkittävällä tavalla poikkeaa kaupunginvaltuuston 03.04.2006 / 36 § päätöksestä. Tuolloin asia oli jäänyt pöydälle. Ks. LIITE Ha 1.                                                                                                                                                                                                                                         Kaupunginjohtaja Petteri Paronen oli tuonut sanotun asian uudestaan kaupunginhallituksen päätettäväksi ja toistanut esityksensä 22.05 2006 / 285 §. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsenille oli nähtävästi   selvinnyt, että kaupunginhallitus ei voi muuttaa Kuopion kaupunginvaltuuston päätöstä, koska se olisi lainvastainen teko. Ilmeisesti todettuaan, että kaupunginhallitus ei ole harhautettavissa, niin kaupunginjohtaja Petteri Paronen oli muuttanut päätösehdotustaan niin, että kaupunginhallitus päättää jatkaa Kuopion Energian osittaisen yhtiöittämisen valmistelua kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.                                                           Muutetun päätösehdotuksen kaupunginhallitus oli hyväksynyt yksimielisesti.  

Sanottu kaupunginvaltuuston päätöksen vastainen esitys on katsottava lainvastaiseksi ja tahalliseksi harhautusyritykseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.  Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 03.04.2006 / 36 § ns. virallisen otteen mukana oli päätökseen liittyvä muutoksenhakuohje   ja valitusosoitus. Pöytäkirjan otteen oli II kaupunginsihteeri Mikko Aro 11.4.2006 todistanut oikeaksi. Tämän on katsottava olevan selvä osoitus siitä, että kaupungin päättävät elimet ovat katsoneet   sanotun kaupunginvaltuuston päätöksen olevan sanotun kohdan 1) osalta lopullinen, ellei kaupunginvaltuusto muuta päätöstään tai  Kuopion hallinto-oikeus (tai KHO) sitä kumoa.                               
                                                                                                                                                                                                Sanottu valtuuston päätös on katsottava sellaiseksi päätökseksi, josta kuntalain mukaan voi tehdä valituksen.       Ks. Viite 3 / Muutoksenhaun liite Val 1.

4.  Pyydämme edelleen kunnioittavasti, että Kuopion hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 03.04.2006 / 36 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut.

Kalevi Kauhanen       
Kapteeni evp.                                                                                                                                                       Kaupunginvaltuutettu                                                                                                                                                                Taivaanpankontie 1 C 34           
70200 KUOPIO                                                                                                                                                                         Puh. 017-2828844    
Puh. 041 436 8398                                                                                                                                                                                                               

Tämän minun laatimani asiakirjan on allekirjoittanut myös Pekka Rantala ja Kalle Keinänen

LIITTEENÄ

Ha 1. Kuopion Energian organisoinnin jatkovalmistelu / Kuopion kaupunginhallituksen päätös 22.05.2006 / 285 §, 3 lehteä.