Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen 16.05.2001

Kalevi Kauhanen                                                                                       Vastine
Kuopio                                                                                                        16.05.2001

 


Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 


Viitteet:

1. Kuopion hallinto-oikeuden kirje 4.5.2001/00672/01/2200 / lähete 1304/01.
2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 02.04.2001 Kuopion hallinto-oikeudelle.

VASTINE KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 12.4.2001 ANTAMAAN LAUSUNTOON NRO 4003 / 2000,  JOKA KOSKI VIITTEESSÄ 2. MAINITTUA MUUTOKSENHAKUA

Vastineena Kuopion kaupunginhallituksen 12.04.2001 antamaan lausuntoon nro 4003 / 2000 esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnossaan Kuopion kaupunginhallitus ei ole pystynyt esittämään minkäänlaista todellista näyttöä, tietoa tai
laillisuusperustetta muutoksenhaussamme 02.04.2001 esittämiemme tietojen, perusteiden ja vaatimusten kumoamiseksi ja  hylkäämiseksi. Esim. väite kaupunginhallituksen oikeudesta ottaa johtokunnan päätös käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen kyseisessä  tapauksessa on virheellinen.

Kuopion kaupunginhallituksen 11.12.2000 / 793 § päätös, jossa päätöksenteon valmistelu on ollut erittäin puutteellista, on katsottava kuntalain vastaiseksi, Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännönvastaiseksi , virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja muutoinkin lainvastaiseksi. Sanottua päätöstä tehdessään
Kuopion kaupunginhallituksen on katsottava ylittäneen toimivaltansa  ja laiminlyöneen tiedottamisvelvollisuutensa.

Uudistamme kaikki 02.04.2001 muutoksenhaussamme esittämämme tiedot, perusteet, pyynnöt ja vaatimukset.

Pyydämme edelleen kunnioittavasti, että Kuopion hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen 11.12.2000 / 793 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme ja oikeuttamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion
kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut.                                                                       Lisäksi pyydämme, että Kuopion hallinto-oikeus määrää Kuopion kaupungille täytäntöönpanokiellon kaikkiin sanottua kaupunginhallituksen päätöstä koskeviin ja siitä johtuviin toimiin.

 

Kalevi Kauhanen              
Kaupunginvaltuutettu              
Kapteeni evp.              
Taivaanpankontie 1 C 34             
70200 KUOPIO              
Puh. 017-282 8844            

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoitaneet tämän laatimani asiakirjan.