Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen 17.03.2003

Kalevi Kauhanen                                                                             Vastine
Kuopio                                                                                                17.03.2003

 

Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 

Viitteet:
1. Kuopion hallinto-oikeuden kirje 4.3.2003 / 02322/02/2100 / lähete 697/03.
2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 23.12.2002 Kuopion hallinto-oikeudelle.

VASTINE KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 13.02.2003 ANTAMAAN LAUSUNTOON ASIANRO 4003 / 2000,  JOKA KOSKI VIITTEESSÄ 2. MAINITTUA MUUTOKSENHAKUA

 Vastineena Kuopion kaupunginhallituksen 13.02.2003 antamaan  lausuntoon, asianro 4003 / 2000 / Kuopion kaupunginhallituksen päätös 10.2.2003 / 93 §, esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnossaan Kuopion kaupunginhallitus ei ole pystynyt  esittämään minkäänlaista todellista näyttöä, tietoa tai
laillisuusperustetta muutoksenhaussamme 23.12.2002  esittämiemme tietojen, perusteiden ja vaatimusten kumoamiseksi ja niiden hylkäämiseksi.

Sanotussa muutoksenhaussamme olemme tuoneet esille mm. sen, että Energiameklarit Oy:n osakkeiden ostamisessa ei ole kyse pelkästään irtaimen omaisuuden hankkimisesta. Valituksenalaisessa Kuopion kaupunginvaltuuston 25.11.2002 / 86 § päätöksessä on kyse erikoisesti kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista eli sellaisesta asiasta, jossa päätösvalta   lain ja johtosäännön mukaan kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Sanottu päätös, jossa päätöksenteon valmistelu on ollut erittäin puutteellista, on katsottava kuntalain vastaiseksi, Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännönvastaiseksi, virheellisessä järjestyksessä syntyneeksi ja muutoinkin lainvastaiseksi.

Uudistamme kaikki 23.12.2002 muutoksenhaussamme esittämämme tiedot, perusteet, pyynnöt ja vaatimukset.

Pyydämme edelleen kunnioittavasti, että Kuopion hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion  kaupunginvaltuuston päätöksen 25.11.2002 / 86 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena sekä meidän yksityistä etuamme ja oikeuttamme loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut.


Kalevi Kauhanen              
Kaupunginvaltuutettu             
Kapteeni evp.              
Taivaanpankontie 1 C 34             
70200 KUOPIO                                                                                                                                                                        Puh. 017-2828844                                                                                                                                                                  Puh. 041-4368398        

Tämän minun laatimani asiakirjan on allekirjoittanut myös Pekka Rantala ja Kalle Keinänen.