Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen 24.01.2007

Kalevi Kauhanen                                                                 VASTINE             
Kuopio                                                                                    24.01.2007

 

Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 

Viitteet:

1. Kuopion hallinto-oikeuden lähete 484/07 / 24.1.2007 / 02412/06/2299.                                                                       2. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 20.11.2006 / 112 §.                                                                                             3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 20.12.2006 Kuopion hallinto-oikeudelle. 4. Kuopion kaupunginhallituksen lausunto 15.01.2007 / 41 § Kuopion hallinto-oikeudelle. 

VASTINE VIITTEESSÄ 4 SANOTTUUN KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 15.01.2007 / 41 § ANTAMAAN LAUSUNTOON

Kaiken sen lisäksi mitä olemme viitteessä 3 mainitussa muutoksenhaussamme 20.12.2006 esittäneet, tuomme julki vastineena viitteessä 4 mainittuun Kuopion kaupunginhallituksen lausuntoon kunnioittavasti seuraavaa:                                                                                                                                                                                     

Etujensa valvomiseksi ja tarvittavien palveluiden turvaamiseksi kuopiolaiset ovat palkanneet noin 6000 henkilöä. Kuopiolaisten edunvalvonnassa ”suurinta roolia näyttelee” kaupunginjohtaja. Mikäli hän ei saa joukkoaan kuriin ja järjestykseen, eli toimimaan laillisesti ja kuopiolaisten edunmukaisesti, niin kenelläkään tavallisella    vähävaraisella kuntalaisella ja/tai valtuutetulla ei ole siihen mahdollisuutta. ”Virkamiesten mafiaa ja kaupungin rahaa” vastaan yksityinen henkilö on ns. voimaton.

Koska saadun tiedon mukaan Kuopion nykyinen kaupunginjohtaja Petteri Paronen on koulutukseltaan farmasian tohtori, niin ilmeisesti myös siitä johtuen kaupungin taloudenpitoon ja etenkin energiaan liittyvät asiat ovat ”ohittaneet hänen tietämyksensä ja/tai osaamisensa”. Ei siis ihme, että asioita seuraavat kaupunkilaiset   sanovat, että ”kaupungintalon demarimafia kuljettaa kaupunginjohtajaa kuin pässiä narussa”.

Todellisesta tiedosta, ainakaan energia-asioissa, Petteri Parosen kohdalla ei liene olleen puutetta, - ilmeisesti ainoastaan sen  sisäistämisestä. Ovathan Kalevi Kauhanen ja Kalle Keinänen yhdessä 10.04.2001 ja 05.10.2005 sekä Kalevi Kauhanen yksin 10.10.2002, käyneet häntä ”valistamassa” varsinkin energia-asioista   ja luovuttaneet hänen käyttöönsä valtavan määrän kirjallista, etenkin  Kuopion Energiaa koskevaa tietoa. Lisäksi kaupunginjohtajalla on ollut käytössään Kalevi Kauhasen laajat, etenkin energiaa  käsittelevät kotisivut www.kalevikauhanen.net .

Tyrmistyttävää, että kaupunginjohtajan kaikkein tärkeimpänä ”työrukkasena” eli Kuopion kaupungin omaisuudenhoitoon ja Kuopion Energiaan liittyvissä asioissa asiantuntijana ja esittelijänä on ollut Erkki Karvonen, jolla lehtitietojen mukaan ei ole edes kauppatieteenmaisterin, diplomi-insinöörin ja/tai     oikeustieteenmaisterin tutkintoa, joita kaikkia, vankan alan kokemuksen lisäksi hänen tehtävänsä olisi edellyttänyt.

Sanotuista syistä johtuen jätämme omaan arvoonsa Erkki Karvosen ja kaupunginjohtaja Petteri Parosen esittämän ja kaupunginhallituksen päättämän lausunnon 15.01.2007, johon Kuopion hallinto-oikeus on antanut tilaisuuden vastineen antamiseen.                                                                                                                               Ilmeisesti Erkki Karvosen laatimasta luettelosta, lehtitietoja tarkemmin tutkimatta, oikaisemme kuitenkin sen, että Savon Sanomat 21.10.2006, uutinen; ”Aloitteet Energiasta jätetty selvittämättä”, on Kalevi Kauhasen kirjoittama mielipide. Ei siis Savon Sanomien toimittajan laatima uutinen ja/tai artikkeli.

Todella järkyttävää, että millaisten esittelevien virkamiesten palkkoja kuopiolaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan. Tyrmistyttävintä on kuitenkin se, että luottamushenkilöistä Kuopion kaupunginhallituksen jäsenistä vain Marja-Leena Puputilla näyttää olevan sekä rohkeutta että ymmärrystä asettua ns. ”kaupungintalon   demarimafiaa vastaan”.

Lopuksi todettakoon, että mikäli Kalevi Kauhanen (2.4.1998), Pekka Rantala (7.4.1998), ja Kalle Keinänen (14.4.1998), eivät olisi valittaneet valtuuston 9.3.1998 / 19 § tekemästä päätöksestä, ”lahjoittaa Kuopion Energia saalistajille”, niin sanottu päätös olisi   saanut lainvoiman 16.04.1998 ja sen jälkeen kuopiolaiset    energiankuluttajat olisivat maksaneet ilmeisesti vuodessa noin 18 -  25 miljoonaa euroa enemmän energiastaan, eli tähän mennessä noin 150 – 250 miljoonaa euroa. 
 
Pyydämme kunnioittavasti, että Kuopion hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 20.11.2006 / 112 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana.

Lisäksi pyydämme, että Kuopion hallinto-oikeus velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille vuodesta 1998 alkaen muutoksenhakuihimme ja niihin liittyvinä kuluina, korvauksena sanotuista toiminnoista ja niistä aiheutuneista - sekä taloudellisista   että muista menetyksistä, meille ja perheillemme koituneista vaurioista (uhkailut, painostus  yms.), 3 kertaa 1,0 milj. euroa, eli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.
 

 Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                                      Kapteeni evp.                                                                                                                                                              Kaupunginvaltuutettu                                                                                                                                              Taivaanpankontie 1 C 34                                                                                                                                                  70200 KUOPIO                                                                                                                                                                        Puh. 017-2828844                                                                                                                                                                  Puh. 041-4368398      

Tämän minun laatimani asiakirjan on allekirjoittanut myös Pekka Rantala ja Kalle Keinänen.

LIITTEENÄ

Lehdistä leikattuja sivuja noin 16 lehteä.