Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen 20.02.2007

Kalevi Kauhanen                                                                                             VASTINE             
Kuopio                                                                                                                20.02.2007

 

Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 

Viitteet:

1. Kuopion hallinto-oikeuden lähete 484/07 / 24.1.2007 / 02412/06/2299.       

2. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 20.11.2006 / 112 §.                             

3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 20.12.2006 Kuopion hallinto-oikeudelle.                                                                    

4. Kuopion kaupunginhallituksen lausunto 15.01.2007 / 41 § Kuopion hallinto-oikeudelle. 

VASTINE VIITTEESSÄ 4 SANOTTUUN KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN 15.01.2007 / 41 § ANTAMAAN LAUSUNTOON

  Kaiken sen lisäksi mitä olemme viitteessä 3 mainitussa muutoksenhaussamme 20.12.2006 esittäneet, tuomme julki vastineena viitteessä 4 mainittuun Kuopion kaupunginhallituksen lausuntoon kunnioittavasti seuraavaa:                                                                                                                                                                                     

  Olemme sanotussa muutoksenhaussamme tuoneet ilmi, että energiatyöryhmä ja/tai kaupunginhallitus ei ollut tehnyt tai teetättänyt minkäänlaisia hinta- ja tuottolaskelmia ”mallista 5”, eikä arvioita ja vertailulaskelmia muihin vaihtoehtoina olleisiin eriyttämismalleihin 1 – 4. Jos on tehty, niin niitä ei ole annettu valtuutettujen käyttöön.

  Valtuutetuilla sekä kuntalaisilla ei siis ollut todellista tietoa siitä, kuinka paljon enemmän Kuopion kaupunki ja kuntalaiset joutuvat maksamaan kaukolämmöstään ja sähköstään mallissa 5, kuin esim. mallissa 1 tai 2. Juuri näistä sanotuista asioista kaupungin olisi pitänyt tiedottaa sekä kuntalaisille että valtuutetuille. Lehdissä julkaistut jutut eivät ole sitä, mitä lainmukaiselta kuntalaisten vaikutusmahdollisuudelta ja tiedottamiselta vaaditaan ja   edellytetään.

  Pyydämme kunnioittavasti, että Kuopion hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 20.11.2006 / 112 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi    Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut.
  Lisäksi pyydämme, että Kuopion hallinto-oikeus määräisi kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet toimenpidekieltoon. 

              

Kalevi Kauhanen       
Kapteeni evp.                           
Kaupunginvaltuutettu              
Taivaanpankontie 1 C 34        
70200 KUOPIO    
Puh. 017-2828844      
Puh. 041-4368398       

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.