Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Vastine Martikan kirjoitteluun (SS 16.10.1998)

Vastine Martikan kirjoitteluun (16.10.1998)

Mandatum-pankin tekemässä salaisessa varsinaisessa arvonmääritysmittarissa, johon 7.10.1998 kirjoituksessani viittasin, on 8 mittarissa markkina-arvon lisäksi mitattu nettotulosta ja liikevoittoa vuosilta 1996-98 sekä tasesubstanssia. Liikevaihtoa siihen ei sentään  ollut kelpuutettu. Sen verran häveliäisyyttä oli ollut vielä tallella.

Olisihan se herättänyt vähintäänkin hilpeyttä, jos tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian ja ns. jakeluyhtiö Espoon Sähkön arvonmääritystä olisi mitattu liikevaihdolla. Toisaalla muistiossa kyllä liikevaihtokin oli esillä, mutta suurellakaan liikevaihdolla ei ole kummoistakaan merkitystä, jos siitä ei synny tulosta. Koska palstatila ei riitä ruotimaan mittarin kaikkia ihmeellisyyksiä, jossa esim. Kuopion Energian oma tuotantoa ei juurikaan arvosteta, pitäydyn tällä kertaa vain 7.10 kertomassa nettotuloksessa.

Yhtiön voitosta maksettava 28 % yhteisövero huomioiden, on 18.12.1997 päivätyssä mittarissa ennustettu Kuopion Energian nettotulokseksi vuodelle 1997 38 milj. mk, vuodelle 1998 45 milj. mk, vuodelle 1999 52 milj. mk ja vuodelle 2000 55 milj. mk. Ennusteen mukaan vuonna 2000 pitäisi siis tehdä nettotulosta 44,7 % enemmän kuin 1997.

Koska Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikka ei vieläkään oikaissut mahdollisia virheitä, on mittarissa esitettyjä tietoja pidettävä luotettavina. Sama koskee lisäksi myös liikevoitosta tehtyjä ennusteita Kuopion Energian osalta. Lukujen on syytä ollakin oikeita, sillä samoja lukuja on juuri käytetty Kuopion Energian markkina-arvoa määriteltäessä. Mikäli esim. 1997 ja 1998 nettotulosennusteet olisivat olleet n. 6 milj. mk liian pienet, niin arvonmäärityksessä olisi mittarin viisari heilahtanut pahasti Kuopiolle ja kuopiolaisille epäedulliseen suuntaan. Vai juuri siksikö mittaria pidettiin visusti piilossa?

Ei kai kukaan uskoisikaan, etteikö vuodelle 1997, vakaata tulosta tekevästä laitoksesta, saataisi vain paria viikkoa ennen tilikauden päättymistä lähes oikeita arvoja nykyisenä atk-aikakautena.

Onhan toimitusjohtaja Martikka, joka entisen kaupunginjohtaja Heurun ohella on puuhannut voimakkaasti kuopiolaisille epäedullista fuusiota, ollut pääasiantuntijana Kuopiosta fuusiota valmistelleessa työryhmässä.

Jos nettotulosennusteen toteutumisesta aiotaan pitää kiinni, niin jokainen miettiköön millä keinoilla moiseen tuloksen kasvuun voidaan päästä ilman energian hinnan korotuksia.

Kuopion ja kuopiolaisten varallisuuden hukkaamisesta minä juuri olen huolestunut. Varallisuus ei suinkaan kasva myymällä tuottavin omaisuus – Kuopion Energia.

KALEVI KAUHANEN
Kuopio