Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Velkarahojen järveen upottamisesta luovuttava (SS 20.01.2002)

Velkarahojen järveen upottamisesta luovuttava (20.01.2002)

Kuopion talousnäkymät ovat ankeat. Verotulojen ei ounastella kasvavan, vaan aluksi pikemminkin pienenevän. Entisten lainojen lisäksi kuluvana vuonna otetaan lainaa 30 miljoonaa euroa (180 milj. mk) ja velan oton on suunniteltu jatkuvan seuraavina vuosina.

Veron nostamista on jo ehdotettu vuodesta 2003 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä eli 19 prosenttiin. Lisäksi investointeihin, jossa loppua ei ole näköpiirissä, on jo kahdelle seuraavalle vuodelle odottamassa noin 74 milj. euron (440 milj. mk) menot.

Kuopion ns. budjettikokouksessa 26.11.2001 valtuusto kuitenkin äänin 53-6 sitoutui  rakentamaan vuosina 2005-2007 kustannusarvioltaan 17 miljoonaa euroa (100 milj. mk) maksavan Saaristokadun Kallaveteen Saaristokaupunkina markkinoidulta Petosen alueelta Jynkän-, Rauhan-, Särki- ja Siikalahden editse Haapaniemelle. 

Valtuutetuille ei päätöksentekoa varten esitetty minkäänlaista ympäristön/kustannus selvitystä, joka olisi perustunut esim. Ympäristökeskuksen lausunnossa esiin tulleisiin vaatimuksiin, jotka vaikuttavat mm. pengerrysten sekä siltojen pituuteen/korkeuteen yms. seikkoihin.

Myöskään laskelmaa hankkeella saavutettavasta hyödystä sekä kustannusvertailua vaihtoehdoista, leventää jo olemassa olevia liikenneväyliä (entistä ja/tai nykyistä viitos-tietä), mikäli sellaista joskus hamassa tulevaisuudessa tarvittaisiin, ei valtuutetuille esitetty.

Päätös syntyi turhan vähäisillä tiedoilla. Sitoutumisessa Saaristokadun rakentamiseen ennen perusteellista selvitystä oli hätäilyä. Jo pelkästään alueen vesistön rehevöitymistä ja pilaantumista ajatellen kyseessä on ilmeisesti yksi Suomen vaativimmista/kalleimmista alan hankkeista, jonka lopulliset kustannukset voivat paisua arvioidusta jopa kaksinkertaisiksi. Seurausvaikutukset voisivat tuoda arvaamattomia kustannuksia. Onhan mm. Jynkänlahden syvyys paikoin yli 40 metriä.

Alueen vesistön saaristomaiseman pilaavaa, melu- ja saastehaittoja aiheuttavaa järveen rakennettavaa katua, joka oikaisisi verrattain pienen joukon kulkua kaupungin keskustaan muutamalla minuutilla, ei liikenteellisesti tarvita. Hanke on monella tavalla liian raskas saavutettavaan hyötyyn nähden. Liikennetarpeen kannalta entisten liikenneväylien hyödyntäminen olisi monin verroin edullisempaa.

Tielaitoksen puuhaamaa Vaajasalon siltahanketta Kuopion pitäisi pikemminkin voimakkaammin tukea. Se maksaisi verrattain nopeasti itsensä takaisin.

”Upottaa järveen velkarahaa kaupungin imagon pönkittämiseksi”, tuntuu vähintään tuhlailulta. Sillan saaresta mantereelle ymmärtää, mutta että mantereelta mantereelle, Kuopionniemen kupeeseen. Etusijalle on asetettava työllisyyden lisäämiseen tähtäävät tulosta tuottavat toimet. Ne antaisivat potkua myös Kuopion imagolle.Jos kaupungin talous ajetaan tietoisesti kuralle, niin helposti ehdotetaan kaupungin omaisuuden myyntiä ratkaisuksi tilanteessa, jossa toisena vaihtoehtona olisi verojen korotus ja/tai lisävelkaantuminen.

Kunnan ja valtion eli kansan omistaman tuottavan ja varsinkin monopoliasemassa olevan omaisuuden myynti ja sen saattaminen saalistajien yms. optiomiesten käsiin ei ole hyväksyttävää. Myös velkarahalla investoimista kannattamattomiin hankkeisiin on vältettävä.

Toivottavasti tänä vuonna tehtävä Saaristokadun alustava suunnittelu avartaa näkemystä niin, että valtuusto voi perääntyä hankkeesta. Asiat on pantava tärkeysjärjestykseen.
 
  KALEVI KAUHANEN
  Kapteeni evp.
  Kaupunginvaltuutettu 
  Kuopio