Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle (16.4.2015)

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Arkadiankatu 3 00102 EDUSKUNTA

Viite: Kalevi Kauhasen tiedoksianto 05.12.2013 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle.

Asia: Kantelu Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkinnan päätöksestä väärää ilmiantoa ym. koskevassa asiassa. Kantelija ja asianomistaja Kauhanen Otto Kalevi, kapteeni evp., osoite: Taivaanpankontie 1 C 34, 70200 Kuopio, puhelin: 041 436 8398, sähköposti: kalevi.kauhanen@gmail.com, kotisivut: www.kalevikauhanen.fi.

Avustaja

Asianajaja Pauli Markkanen, osoite Asianajotoimisto Pauli Markkanen Ky, PL 53, 77601 Suonenjoki, puhelin 017-511541, telefax 017-513195, sähköposti pauli.markkanen@aatsto-markkanen.inet.fi

Kantelun tarkoittama päätös Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkinnan päätös 11.3.2015 numerot 5740/S/3284/15 ja 5740/R/7931/15.

Pyyntö

Pyydän kunniotavasti, että Te - Herra Eduskunnan oikeusasiamies määräätte suoritettavaksi esitutkintalain mukaisen esitutkinnan sen seikan selvittämiseksi, kuka tai ketkä ovat toimillaan saaneet aikaan sen, että 22.3.2013 minun asuntooni Kuopiossa osoitteessa Taivaanpankontie 1 C 34 saapui minulle täysin yllättäen kaksi siviilipukuista poliisimiestä, nimittäin Antti Koivisto ja Tero Suhonen, jotka ottivat haltuunsa yhdeksän kappaletta laillisesti omistamaani ja hallussa pitämääni ampuma-asetta, aseluvat ja lukuisan määrän aseiden patruunoita, - minulta - turvallisuusmieheltä - maanpuolustajalta - lainvartijalta.

Pyyntöni perustelut Pohjois-Savon poliisilaitoksen esitutkintapöytäkirjasta nro 8510/S/1699/13 päivämäärältä 29.8.2013 ilmenee, että Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö Pekka Karpanasalo (koulutukseltaan putkiasentaja) on ilmoittanut (ilmeisesti kaupunginjohtaja Petteri Parosen käskystä) komisario Jari Uusitalolle epäilyksensä siitä, että minä Kalevi Kauhanen olisin kantanut ampuma-asetta mukanani Kuopion kaupungissa (kaupungin keskustassa).

Tuo minuun kohdistunut ja minua loukkaava poliisin suorittama toimenpide on saanut alkunsa jonkun henkilön tai joidenkin henkilöiden totuutta vastaamattomasta ilmoituksesta. Poliisin 22.3.2013 aloittamat iljetävät  toimet, mitkä ilmenevät sekä edellä mainitusta esitutkintapöytäkirjasta että Itä-Suomen poliisilaitokselle 4.2.2015 tekemästäni esitutkintapyynnöstä, saivat aikaan minuun kohdistetun syytteen ampuma-aserikkomuksesta.

Itä-Suomen hovioikeudessa toimitetun suullisen pääkäsittelyn jälkeen hovioikeus antoi asiassa tuomionsa 16.10.2014 numerolla 14/143851 (asianumero R 14/542). Hovioikeuden tuomio, millä tuomiolla minut vapautettiin syytteestä ja rangaistuksesta, on lainvoimainen.

Minä tulkitsen Itä-Suomen hovioikeuden tuomion lopputuloksen niin, että alun pitäenkään ei ole ollut perusteita poliisitoimin puuttua laillisesti omistamiini ja hallussa pitämiini aseisiin ja ampumatarvikkeisiin. - Ei myöskään minun oikeuksiini pitää hallussani luvallisia ampuma-aseita tarvikkeineen.

Poliisitoimi sai alkunsa minuun kohdistetusta poliittisesta ajojahdista. Viha ns. pelimiesten ja kaupungin korkeimman johdon taholta minua kohtaan alkoi, kun 1998 alkaen olen ”pelastanut Kuopion Energian pörssin syövereistä”, eli toiminnoillani säästänyt tähän mennessä kuopiolaisille n. 600 - 700 miljoonaa euroa energia- ja verokuluissa, keskivertoperheille n. 12000 - 14000 euroa, sekä tehnyt 2 poliisitutkintapyyntöä ja 10 valtuustoaloitetta ”rötösherrojen ja/tai rosvoparoonien asioiden selvittämiseksi”. Toimin vieläkin kuten vannomani virka- ja tuomarinvala edellyttävät.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkinnan päättämistä koskeva päätös tosiasiallisesti merkitsee sitä, että poliisi syystä, mistä minulla ei ole tietoa, on jättänyt kokonaan selvittämättä sen, mitkä ovat ne henkilölähteet, millä perusteella Pekka Karpansalo on tehnyt poliisille 20.3.2013 kirjatun tutkintailmoituksen. Pekka Karpansalo ei ole asiassa ollut oma-aloitteinen, vaan aloite on tullut joltakin tai joiltakin muilta henkilöiltä.

Esitutkintapyynnössäni olen halunnut saada selvityksen siitä, kuka tai ketkä ovat tehneet minua koskevan perättömän ilmiannon. Minulla on se varma näkemys, että väärää ilmiantoa asiassa ei ole tehnyt oikeudessa todistajana kuultu ”entinen puoluetoverini Erkki Palisalo”, vaan joku tai jotkut muut henkilöt, joiden henkilöllisyys ja toimet on minulle tuntemattomasta syystä perusteettomasti salattu.

Kun 1998 kävin tutkimaan ”Energiaa”, niin törmäsin kahdelta taholta tietoon, että v. 1997 oli Kuopion kaupungin kassasta yhtenä yönä hävinnyt 338 milljoonaa markkaa, jotka oli viety Itäisen naapurimaan ”mafian” kautta yhden kuopiolaisen yrityksen pelastamiseksi? ”Sama kaiku on askelten . . . ”

Pyydän kunniottavasti, että Te - Herra Eduskunnan oikeusasiamies määräätte asiassa suoritettavaksi esitutkinnan alkuperäisten ilmiannontekijöiden selville saamiseksi ja saattamiseksi asianmukaiseen vastuuseen.

Jk. Enemmän tietoa minusta ja/tai toiminnoistani, mm. ”Energian pelastajana - Kuopaksesta ja/tai sanotusta aserälläkästä”, löytyy kotisivuiltani www.kalevikauhanen.fi ja vanhemmilta sivuiltani www.traakki.net/kalevi/

Kuopiossa huhtikuun 16 päivänä 2015.

Kalevi Kauhanen Kapteeni evp. Kuopiosta

Kirjoitti : Pauli Markkanen Asianajaja Suonenjoelta

Liitteet:

Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkinnan päätös 11.3.2015, asiatunnus 5740/R/7931/15, 4 lehteä.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkinnan päätös 11.3.2015, 1 lehti. Pohjois-Savon poliisilaitoksen esitutkintapöytäkirja 29.08.2013 nro 8510/S/1699/13, 18 lehteä.

Kirjeeni Itä-Suomen hovioikeudelle 15.04.2014 (ilman liitteitä), 4 lehteä.

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 16.10.2014 / 14/143581 / Asianumero R 14/542, 4 lehteä.

Kalevi Kauhasen esitutkintapyyntö 4.2.2015 Itä-Suomen poliisilaitokselle, 3 lehteä.

Kalevi Kauhasen tiedoksianto 05.12.2013 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle, 1 lehti.

”Aserälläkkään” liittyviä aikoja ja toimintoja 10.04.2015 (ilman liitteitä), 5 lehteä.

Valtuustoaloite 13.4.2015 Kuopion kaupungonjohtaja Petteri Parosen siirtämiseksi toisiin tehtäviin, 2 lehteä.

Kaupunginjohta evp.Eino Luukkosen ´kirjoitus 24.01 1998”, 1 lehti.