Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen järjestelystä ja sähkön myynnistä (13.06.2011)

Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen järjestelystä ja sähkön myynnistä

Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Sähkön osalta kuopiolaiset ovat olleet edelläkävijöitä jo 1890 luvulta ja kaukolämmön vastapainelaitoksen osalta 1950 luvulta alkaen. Kuopiolaiset ovat maksaneet Kuopion kaupungin kaikki sähkön- ja lämmöntuotannon ja -siirronlaitteet, eli ”omistavat” Kuopion Energian, joka on suhteellisesti mitaten ilmeisesti Suomen paras energiamonopoli. ”Uunien ja sähköjohtojen” omistaminen ja niiden toimintakuntoisina pitäminen on yhä enenevässä määrin jatkossa tärkeää, ja sen eteen on panostettava.                                                          

Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus käy pikaisesti toimiin Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestämiseksi sellaisen mallin pohjalta, jossa sähkön siirron myyntiä varten perustetaan erillinen liikelaitos, Kuopion Energian Verkkopalvelu, joka vuokraisi sähköverkon Kuopion kaupungilta / Kuopion Energialta ja myisi 01.01.2012 alkaen sähkön siirtoa omakustannushintaan sähköverkonsa toiminta-alueella sähkönsä ostajille. Kaikki muut liiketoiminnat säilyisivät Kuopion Energian liikelaitoksessa.

Lisäksi esitämme, että Kuopion Energia aloittaa 01.01.2012 alkaen sähkön myynnin  omakustannushintaan investoinnit huomioiden sähköverkonsa toimialueen asiakkaille eli kuopiolaisille asukkaille ja yrityksille sekä julkiselle sektorille. Sanotuilla muutetuilla toiminnoilla Kuopion Energia ilmeisesti välttyisi EU:n suunnittelemilta uusilta verorasituksilta, yhtiöittämiseltä sekä ”lahjanomaiseksi katsottavalta” myynniltä.   

Kuopiossa 13.06.2011

Kaupunginvaltuutettu
       Kalevi Kauhanen